worshipcenter
15/06/2009

Welkom op onze nieuwe website. Wij hopen met deze website meer mensen te bereiken met het evangelie en tevens de informatievoorziening naar onze gemeenteleden te verbeteren.

Gods zegen.

Pastor JokePastor Johanna Belfor een vrouw die zich door de genade van God geroepen weet in Christus Jezus. Zij is geroepen en gezalfd om een getuige van Jezus te zijn. De grote liefde en genade van Christus Jezus te verkondigen is haar passie.

Lees meer

Copyright © 2009 Praise & Worship center Jesus Lives | Website by Genero.nl